Home           contact


Bezield meesterschap in transformatie

de kracht van natuurlijke verandering

Pioniers staan op en werken vanuit allerlei disciplines aan een gezonde samenleving. Er is een verandering gaande die wordt gerealiseerd vanuit een breed veld van initiatieven, communities, kleine organisaties en groeiende bewegingen. De MDF (Michaël Derkse Foundation) biedt aan hen kennis en kunde over natuurlijke transformatie. Juist in het pionieren is het van belang om los te blijven van bestaande patronen in jezelf, in je omgeving en in de inhoud van je werk. Om steeds beter te kunnen zien en acteren op een manier die vrij is van wat niet meer werkt. Zodat je daadwerkelijk duurzame verandering realiseert. En elke dag opnieuw kunt doen wat klopt.

Voor de mensen die in hun werk en leven voorop lopen en zichzelf willen verstevigen en bekwamen, bieden wij training, opleiding en ontmoetingsplaatsen. Vanuit de Pulsar Visie en de Audicratie verdiep je je kennis over duurzame transformatie. Om jezelf, de inhoud van je werk en de verandering die je in de wereld wilt realiseren te bekrachtigen en te kunnen doen wat klopt.
Kijk in ons aanbod wat bij jou past.

De MDF is in december 2019 opgericht door Michaël Derkse. Hij is grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie en droeg zijn werk om gezondheidsredenen en met vertrouwen over aan Suzanne Pepping. In de eerste helft van 2020 bouwt zij met haar team aan de stichting en verzorgen zij samen een divers aanbod met ontmoetingsplaatsen en masterclasses. Vanaf september 2020 starten de jaartrainingen.

'Het is mijn wens om de kennis van de Pulsar Visie, de Audicratie en natuurlijke transformatie toegankelijk te maken voor de pioniers die nu werken aan een duurzame samenleving. Voor mensen vanuit alle disciplines is dit essentiële kennis en kunde om echte verandering te realiseren in de wereld.'

Suzanne

Via de nieuwsbrief  en de website kun je volgen hoe ons verhaal zich ontvouwt.

'Met inspiratie werken en leven aan de realisatie van een duurzame samenleving. Dat betekent los komen en blijven van patronen. Het vraagt continu alert zijn of wat je doet daadwerkelijk klopt'

Pulsar Kern Training

door Michaël Derkse

Heb jij een initiatief, of wil je dat gaan nemen, voor een leefbare samenleving? In een eigen project of in een bestaand team?
Dan zal je ongetwijfeld herkennen dat het lastig is om iets geheel nieuws neer te zetten. Wil een project kans van slagen hebben, vaak tegen de stroom van de ‘normale’ samenleving in, dan vraagt dit een stevige bezieling. In deze intensive leer je de universele wetmatigheden van verandering en word je gesteund in het bewandelen van jouw pad.

'Dit is voor mij hét moment om mijn kennis en ervaring van de Audicratie,
inclusief de Pulsarvisie op transformatie, over te dragen aan voorlopers.'
Michaël


Lees verder en meld je aan voor een kennismakingsgesprekOver Michaël

Michaël Derkse, grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie, brengt zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen.

Hij is schrijver, spreker en trainer, en wordt gezien als pionier op het gebied van duurzame transformatie van mens, organisatie en samenleving.

Michaël is met ruim 40 jaar ervaring een begrip op het gebied van duurzame verandering. Zijn werk heeft reeds duizenden mensen geïnspireerd, en bemoedigd om hun betekenis te leven. En om zo een werkelijk waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de wereld om ons heen.

Lees hier verder over Michaël.........


Over Suzanne

Ik wil met de MDF de pioniers van nu bagage geven waarmee zij op pad kunnen in hun werk. Dit doe ik met de blik op de generaties na ons. Het is van wezenlijk belang dat toekomstige generaties kunnen bouwen aan een wereld waarin we natuurlijke principes centraal stellen in ons leven en werk.

In 2017 kwam ik in aanraking met Michaëls werk en ik had direct door dat ik daarin iets vond wat ik al lang zocht. Wat ik had geleerd kwam niet overeen met wat ik waarnam in mijn werk met mensen en teams. Ik zocht grond en taal voor mijn waarneming van waar en wanneer verandering echt plaatshad. Die vond ik toen ik het Theatrum instapte en Michaël zaken benoemde die ik waarnam in dynamiek en sfeer, over stagnatie en de natuurlijke omslag naar een voorwaartse beweging. De vele lagen en diepgang van de kennis die ik kreeg, waren een waanzinnige verrijking. Wat ik impliciet ervaarde, werd expliciet.

In 2019 zijn Michaël en ik gaan samenwerken. En eind 2019 ben ik de MDF gaan leiden. Ik ga zorgdragen dat de Pulsar Visie en de Audicratie beschikbaar is voor de mensen die nu voorop (willen) lopen. Het is mijn wens om de schatkamer vol inspirerend materiaal toegankelijk te maken voor veel mensen. Want er zit zoveel waanzinnig moois in. En het geeft richting om te kunnen doen wat klopt.

Ik hoop je te ontmoeten in een van onze programma's. Wees welkom om kennis te maken tijdens een Open Herberg of Wandelclass.

Lees hier verder over Suzanne......