Home           contact

Pulsar Visie

De dynamiek van natuurlijke verandering

Samenleving in Verandering

Pioniers staan op en werken vanuit allerlei disciplines aan een gezonde samenleving. Er is een verandering gaande die wordt gerealiseerd vanuit een breed veld van initiatieven, communities, kleine organisaties en groeiende bewegingen. De MDF (Michaël Derkse Foundation) biedt aan hen kennis en kunde over natuurlijke transformatie. Juist in het pionieren is het van belang om steeds beter te kunnen handelen op een manier die vrij is van wat niet meer werkt. Zodat je daadwerkelijk duurzame verandering realiseert.

Voor de mensen die zichzelf willen verstevigen en bekwamen, bieden wij training, opleiding en ontmoetingsplaatsen. Vanuit de Pulsar Visie en de Audicratie verdiep je je kennis over duurzame transformatie. Om jezelf, de inhoud van je werk en de verandering die je in de wereld wilt realiseren te bekrachtigen en te kunnen doen wat klopt.
Bekijk in ons aanbod wat bij jou past.

Pulsar Visie

Michaël Derkse is grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie. Wij hebben een divers aanbod met ontmoetingsplaatsen en masterclasses.

Via de nieuwsbrief  en de website kun je volgen hoe ons verhaal zich ontvouwt.

Interview Vruchtbare Aarde

In het tijdschrift Vruchtbare Aarde vertelt Michael over zijn leven.


"Een gesprek op landgoed Staverden met schrijver, inspirator, mentor Michael Derkse over zijn leven in geleende tijd, het steeds weer opduiken van een roodborstje en het droombeeld van een dansende derwisj en wat er daarna veranderde in zijn leven." Hier vind je de eerste pagina's, en hier kun je het gehele artikel bestellen.

Pulsar Kern Training

door Michaël Derkse

Heb jij een initiatief, of wil je dat gaan nemen, voor een leefbare samenleving? In een eigen project, een bestaand team, of in je huidige werk?
Dan zal je ongetwijfeld herkennen dat het lastig is om iets geheel nieuws neer te zetten. Wil een project kans van slagen hebben, vaak tegen de stroom van de ‘normale’ samenleving in, dan vraagt dit een stevige bezieling. In deze intensive leer je de universele wetmatigheden van verandering en word je gesteund in het bewandelen van jouw pad.

'De huidige transitie is voor mij hét moment om alle kennis en ervaring van de Audicratie,
en de Pulsarvisie op transformatie, over te dragen aan voorlopers.'
- MichaëlLees verder en meld je aan voor een kennismakingsgesprek


Over Michaël

Michaël Derkse, grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie, brengt zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen.

Hij is schrijver, spreker en trainer, en wordt gezien als pionier op het gebied van duurzame transformatie van mens, organisatie en samenleving.

Michaël is met ruim 40 jaar ervaring een begrip op het gebied van duurzame verandering. Zijn werk heeft reeds duizenden mensen geïnspireerd, en bemoedigd om hun betekenis te leven. En om zo een werkelijk waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de wereld om ons heen.

Lees hier verder over Michaël.........


Over Suzanne

Ik wil mensen bagage geven waarmee zij echte verandering kunnen realiseren. In hun werk, in hun eigen leven en in de wereld. Dit doe ik met de blik op de generaties na ons. Het is van wezenlijk belang dat toekomstige generaties kunnen leven en bouwen aan een wereld waarin we natuurlijke principes centraal stellen in ons leven en werk.

Ik kwam in 2017 kwam in aanraking met Michaels werk. En ik had direct door dat ik daarin iets vond wat ik al lang zocht. Wat ik had geleerd kwam niet overeen met wat ik waarnam in het begeleiden van verandering, in mijn werk met mensen en teams. Toen ik het Theatrum instapte, werd benoemd wat ik zag. Zaken die echte verandering mogelijk maken. De diepgang van de kennis die ik kreeg, was een enorme verrijking. Wat ik impliciet ervaarde, werd expliciet.

Ik zorg dat de Pulsar Visie en de Audicratie toegankelijk zijn voor de mensen die nu verandering willen (bege)leiden.

Ik hoop je te ontmoeten in een van onze programma's. Wees welkom om kennis te maken tijdens een Open Herberg of Wandelclass.

Lees hier verder over Suzanne......


"Pulsar is een dynamiek, een beweging. Het is niet een statische methode, maar maakt juist zichtbaar hoe alles steeds weer in verandering is. Het is een pulserende beweging tussen inspiratie en realisatie, innerlijk en uiterlijk, spanning en ontspanning, geven en ontvangen en zingeven en vormgeven. Zoals het leven zelf."