Home           contact


Pulsar Visie

De dynamiek van natuurlijke verandering


Vrijheid

           'In werkelijkheid is elke stap die wij doen
    een stap in het Onbekende Ongekende.
Wonderlijk dat zekerheid onrust brengt,
en het toestaan van onzekerheid rust!
Op een dag worden wij wakker in onszelf,
vrij, lachend, niets meer om op te houden,
niets meer om van weg te hoeven.
Wij gaan in de voetstappen van onszelf
op weg naar Huis. Dit is vrijheid'.


Michaël Derkse

Pulsar Visie

Michaël Derkse (1953-2020) was de grondlegger van de Pulsar Visie. Pulsar is een methode die de weg van duurzame transformatie beschrijft. Een visie op mens, samenleving en natuur. De Audicratie is voortgekomen uit de Pulsar Visie en beschrijft een integraal model over een gezonde samenleving. In onze wereld, die altijd in beweging is, bieden de Pulsar Visie en de Audicratie handvatten die kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.

Vanuit de Michaël Derkse Foundation delen we de kennis en ervaring van Pulsar en de Audicratie. Bekijk ons aanbod of lees één van onze publicaties.

"Pulsar is een dynamiek, een beweging. Het is niet een statische methode, maar maakt juist zichtbaar hoe alles steeds weer in verandering is. Het is een pulserende beweging tussen inspiratie en realisatie, innerlijk en uiterlijk, spanning en ontspanning, geven en ontvangen en zingeven en vormgeven. Zoals het leven zelf."

- Michaël


Over Michaël (1953 - 2020)

Michaël Derkse was pionier, bevlogen leraar en grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie. Hij bracht zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen.

Hij was schrijver, spreker en trainer, en wordt gezien als pionier op het gebied van duurzame transformatie van mens, organisatie en samenleving.

Michaël was een begrip op het gebied van duurzame verandering. Zijn werk heeft duizenden mensen geïnspireerd en bemoedigd om hun betekenis te leven. En om zo een werkelijk waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de wereld om ons heen.

Eind 2019 richtte Michaël de Michaël Derkse Foundation op, met als wens dat zijn werk verder ontwikkeld en gedeeld kan worden. In de zomer van 2020 is Michaël Derkse overleden.

Lees hier meer over Michaël.........Over Suzanne

Ik hou ervan om met mensen op pad zijn en hen een ervaring mee te geven waarmee zij kunnen 'doen wat klopt' en echte verandering kunnen realiseren. In hun werk, in hun eigen leven en in de wereld. Het is niet zozeer dat we onderweg zijn naar iets nieuws, het is juist een terugkeren naar jezelf en naar een natuurlijke manier van samenleven.

Ik wil graag dat de Pulsar Benadering en de Audicratie toegankelijk zijn voor de mensen die ernaar verlangen om vanuit bezieling te leven en die bij willen dragen aan een samenleving waarin we doen wat klopt.

Daarom heet ik je graag welkom.

Lees hier verder over Suzanne......