Home           contact

Pulsar Visie

De dynamiek van natuurlijke verandering

Samenleving in Verandering

Onze samenleving is in verandering. Het oude werkt niet meer. En het nieuwe dient zich aan. Dit wordt steeds zichtbaarder voor onszelf, in onszelf en in de samenleving. Michaël Derkse inspireerde ons vanuit zijn ervaring in het begeleiden van transformatie, om stevig in jezelf verankerd van betekenis te kunnen zijn in deze veranderende wereld.

Bekijk in het aanbod wat bij jou past.

Pulsar Benadering

Michaël Derkse was grondlegger van de Pulsar Benaderingen de Audicratie. In de Michaël Derkse Foundation hebben we een divers aanbod met ontmoetingsplaatsen en trajecten.

Via de nieuwsbrief  en de website kun je volgen hoe ons verhaal zich ontvouwt.

"Pulsar is een dynamiek, een beweging. Het is niet een statische methode, maar maakt juist zichtbaar hoe alles steeds weer in verandering is. Het is een pulserende beweging tussen inspiratie en realisatie, innerlijk en uiterlijk, spanning en ontspanning, geven en ontvangen en zingeven en vormgeven. Zoals het leven zelf."


Over Michaël

Michaël Derkse, pionier en grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie, brengt zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen.

Hij is schrijver, spreker en trainer, en wordt gezien als pionier op het gebied van duurzame transformatie van mens, organisatie en samenleving.

Michaël is met ruim 40 jaar ervaring een begrip op het gebied van duurzame verandering. Zijn werk heeft reeds duizenden mensen geïnspireerd, en bemoedigd om hun betekenis te leven. En om zo een werkelijk waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de wereld om ons heen.

Lees hier verder over Michaël.........Over Suzanne

Ik wil met mensen onderweg zijn en hen ervaringen meegeven waarmee zij echte verandering kunnen realiseren. In hun werk, in hun eigen leven en in de wereld. Het is van belang voor onszelf en voor toekomstige generaties dat we leven in en bouwen aan een wereld waarin we gezond kunnen samenleven.

Ik kwam in 2017 in aanraking met Michaels werk. En ik had direct door dat ik daarin iets vond wat ik al lang zocht. Wat ik had geleerd kwam niet overeen met wat ik ervaarde in het begeleiden van mensen en teams. Toen ik het Theatrum instapte, werd benoemd wat ik zag. De diepgang van de kennis die ik kreeg, was een enorme verrijking. Wat ik impliciet ervaarde, werd expliciet.

Ik wil dat de Pulsar Benadering en de Audicratie toegankelijk zijn voor de mensen die nu verandering willen (bege)leiden. Mensen die met bezieling willen leven en werken.

Ik hoop je te ontmoeten in een van onze programma's. Wees welkom om kennis te maken tijdens een Open Herberg of Wandelclass.

Lees hier verder over Suzanne......


Michaël Derkse

13 april 1953 - 7 augustus 2020
'Ik ben heel nieuwsgierig naar de eeuwigheid.'

Michaël richtte in december 2019 de stichting Michaël Derkse Foundation op. Met liefde zetten wij zijn werk voort. In dankbaarheid voor alles wat we van hem mochten leren. En met vertrouwen dat wat hij ons nalaat mag blijven dienen.

Vrijheid

'In werkelijkheid is elke stap die wij doen
een stap in het Onbekende Ongekende.
Wonderlijk dat zekerheid onrust brengt,
en het toestaan van onzekerheid rust!
Op een dag worden wij wakker in onszelf,
vrij, lachend, niets meer om op te houden,
niets meer om van weg te hoeven.
Wij gaan in de voetstappen van onszelf
op weg naar Huis. Dit is vrijheid'.

Mürsel
Michaël Derkse