Bezield meesterschap in transformatie

de kracht van natuurlijke verandering

Een nieuwe ruimte.....


Michaël Derkse heeft de afgelopen veertig jaar een schatkamer aan kennis over transformatie en bewustzijn opgebouwd. Het is een bron waar mensen die willen bijdragen aan werkelijk duurzame verandering uit kunnen putten, en daarmee echte impact kunnen hebben in de samenleving.
Michaël doet nu om gezondheidsredenen een stapje terug. In vertrouwen draagt hij de schatkamer over aan Suzanne Pepping.
Zij bouwt samen met een klein team verder op het fundament dat Michaël heeft gelegd.
‘Het is mijn wens om deze kennis toegankelijk te maken voor de pioniers die nu werken aan een duurzame samenleving. Voor mensen vanuit alle disciplines is dit essentiële kennis en kunde om echte verandering te realiseren in de wereld.'Over Michaël

Michaël Derkse, grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie, brengt zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen.

Hij is schrijver, spreker en trainer, en wordt gezien als pionier op het gebied van duurzame transformatie van mens, organisatie en samenleving.

Michaël is met ruim 40 jaar ervaring een begrip op het gebied van duurzame verandering. Zijn werk heeft reeds duizenden mensen geïnspireerd, en bemoedigd om hun betekenis te leven. En om zo een werkelijk waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de wereld om ons heen.

Lees hier verder over Michaël.........


Over Suzanne

In 2017 kwam ik in aanraking met Michaëls werk en ik had direct door dat ik daarin iets vond wat ik al lang zocht. Veel van wat ik in de wereld en in mijn werk (met mensen en teams) waarnam herkende ik niet in wat ik geleerd had. Dat veranderde toen ik het Theatrum instapte en Michaël zaken benoemde die ik waarnam in dynamiek en sfeer, over stagnatie en de natuurlijke omslag naar een voorwaartse beweging. De vele lagen en diepgang van de kennis die ik kreeg, waren echt een waanzinnige verrijking. Wat ik impliciet ervaarde, werd expliciet.

In 2019 zijn Michaël en ik gaan samenwerken. En hij heeft me gevraagd om, nu zijn gezondheid zwak is, de dagelijkse leiding van zijn werk over te nemen. In de hoop dat hij, zonder nog verantwoordelijkheid te hoeven dragen over de bedding, werk kan doen wat hij graag wil doen.

Ik ga zorgdragen voor de schatkamer vol kennis en materiaal die in de loop van veertig jaar is gevuld. Het is mijn wens om die schatkamer toegankelijk te maken voor veel mensen. Want er zit zoveel waanzinnig moois in. Met mij zijn er anderen, die hierin hun bijdrage leveren.

Ik kijk met nieuwsgierigheid uit naar de vormen en ontmoetingen die hieruit gaan volgen!

Lees hier verder over Suzanne......