Home           contact


Begin, opnieuw, bij het begin

Masterclass door Suzanne

Begin, opnieuw, bij het begin

Een middag over pionieren naar duurzame verandering

Pionieren is heerlijk én het vergt moed. Je doet iets nieuws, iets onherkenbaars. En je wordt voortdurend uitgenodigd om terug te vallen in je eigen patronen. En in de patronen in de wereld en van mensen om je heen. Pionieren vraagt blijvend beginnen. Van elke stap maak je een vrije en nieuwe stap. En als dat een keer niet lukt, opnieuw kiezen om weer de vrije ruimte in te gaan. Duurzame vernieuwing komt uit die ruimte.

Hoe je dat kunt doen en hoe je de stevigheid in jezelf kunt vergroten om vooruit te blijven gaan, daarover gaat de masterclass. Je wilt duurzame vernieuwing realiseren en je wordt verleid om oude patronen in jezelf of in de wereld te herhalen. En dan? Wat kun je doen om wat wil beginnen, te laten ontstaan? Wat is daarvoor nodig?

Pionieren en duurzame verandering vragen om los te raken, steeds opnieuw, van bestaande patronen. Loskomen van iets kan alleen als je je er vrij van maakt. Dat is iets anders dan verzet. Verzet zet ook weer vast.

Loskomen vraagt ook om te kunnen waarnemen wat in jezelf en in je omgeving omgaat en herhaald wordt. Wat niet bijdraagt of zelfs tegenwerkt. In deze middag gaan we onze waarneming hiervan verscherpen.

De kunst van pionieren is de kunst om, steeds opnieuw, bij het begin te beginnen.


De middag

In deze middag vertel ik over beginnen. Ook aan de hand van het verhaal van het begin van de stichting, vanuit werk dat al meer dan veertig jaar aan de gang is én doorgaat. En aan de hand van mijn ervaring van jaren werken en zoeken naar nieuwe paden en kennis over echte verandering.

Ongeacht je vertrekpunt, is elke stap een begin. Deze middag ga je zelf onderzoeken, oefenen en ervaren wat iets nieuws beginnen voor jou betekent. En wat het van je vraagt. Wat betekent dat in je werk als pionier, in het werken aan duurzame verandering in jouw eigen werkveld?

We werken met de volgende vragen:

    Wat is nieuwe en ‘gezonde’ beweging?
    Wat kun je doen om wat nieuw is, wat wil beginnen, te laten ontstaan?
    Hoe onderscheid je patronen in jezelf en in je omgeving?
    Wat kun je doen om jezelf en de beweging die je inzet vrij te maken van deze patronen?
    En natuurlijk werken we met jouw eigen vraag, die je meebrengt.Praktisch


24 januari 2020
13.00 – 17.00 uur

Locatie: Centrum Media en Gezondheid, Peperstraat 35, 2801 RD Gouda

Bijdrage: 90 euro excl. BTW

Begeleiding: Suzanne Pepping

Aanmeldformulier

Begin, opnieuw, bij het begin