Home           contact


Gesprekken met Michaël

Ik ben er, kom maar gewoon


Open ontmoetingen

‘Gesprekken met Michaël’ zijn ontmoetingen waar iedereen welkom is. Je komt met jezelf, met wat er is. En je kunt je eigen vragen inbrengen.

De tijd die we nu meemaken, is niet een tijd van stapsgewijze verandering, maar van een sprong in ons bewustzijn. Een transvolutie. Dit beleeft ieder op zijn eigen wijze en kan vragen geven zoals: Wat betekent dat? Wat kan ik doen in mijn bewustzijn? Wat kan ik doen in de wereld zoals die is? En hoe houd ik me staande in de turbulentie die deze sprong met zich meebrengt?

'Elke oprechte stap is een stap in het onbekende. Het geeft je een hoop ruimte, dat je kunt blijven staan als het stormt en niet zomaar mee getrokken wordt op het getij van eb en vloed in deze wereld. Deze tijd, deze sprong in onze evolutie, vraagt al onze aandacht. Jezelf oefenen om verankerd te zijn in jezelf, om te gaan met moeilijkheid en mogelijkheid, minder afhankelijk van meningen, condities, helpt enorm onze waarde te vertrouwen en de controle los te laten' (Uit het artikel De werkelijke onwerkelijkheid, juli 2020.)

De vragen die je meebrengt, vormen het uitgangspunt van de gesprekken. Zo kan er een dialoog ontstaan, vanuit wat er in het moment aanwezig is. Michaël gaat graag het gesprek met je aan, en deelt vanuit zijn ervaring en beleving.

‘Ik ben er, kom maar gewoon’, aldus Michaël.

Waar gaan de gesprekken over?

Elke vraag is welkom en Michaël deelt in de gesprekken, afgestemd op de deelnemers, over de tijd die we meemaken, de sprong in onze evolutie, de alchemie van verandering en over hoe je van betekenis kunt zijn in deze tijd.

De veranderingen die nu gaande zijn, brengen een hoop in beweging, zowel in ons als in de wereld om ons heen. Wat is deze sprong in onze evolutie is en hoe ermee om te gaan? Hoe ‘te paard’ te blijven in deze tijd? Wat zijn dan wetmatigheden in het proces van transformatie en hoe werkt dit innerlijk? Hoe kan ik verankerd zijn in mezelf? En wanneer ben ik van betekenis in de wereld?

In de gesprekken gaat Michaël in op hoezeer de kwaliteit van onze 'invloed' in de wereld afhangt van onszelf. Het vraagt liefde en verlangen om het fundament in onszelf te ontdekken. Een fundament van waaruit we ons leven voluit kunnen leven en onze betekenis kunnen geven. Het fundament van wie we echt zijn.

"Ikzelf (Michaël) kan die weg alleen gaan als er ruimte in zit, geen strengheid en ambitie. Persoonlijke ontwikkeling lijkt vaak een soort verbeterproces. Als we bevrijdend willen zijn voor anderen en onze verantwoording willen nemen voor de samenleving, dan draait het om de vraag hoe bevrijdend ik in mijzelf ben. Ik zie dit niet als eerst aan mijzelf werken en dán aan de wereld. De kracht van het bevrijdende zit precies in dit tegelijkertijd: ikzelf, mijn relaties, en de wereld."

In de ontmoetingen ben je met elkaar in gesprek, oefen je met hetgeen Michaël aanreikt en verdiep je verder vanuit wat je met elkaar tegenkomt.

Praktische informatie

Helaas gaan deze gesprekken niet door.

Lees meer in de nieuwsbrief.

Themadag 'Veranderen zonder verzet'

Veel verandering begint vanuit een reactie, bijvoorbeeld uit pijn of verzet. Dit roept vroeg of laat een tegenbeweging op. De sleutel van duurzame verandering, ligt in beweging die voortkomt uit wat oorspronkelijk is, in creatie die ontstaat vanuit verlangen.

Aanvaarding is de bodem, de uitgangsbasis. Dit is een dynamische kwaliteit. Het gaat om onder ogen zien wat is, zonder daar een mening over te hebben. Daar mogen alle gevoelens bij horen, alle kanten van de situatie. Zonder iets te onderdrukken. Niet in jezelf, niet in de situatie. Dit maakt de weg vrij voor existentiële verandering.

Tijdens deze themadag gaat het over 'wat maakt echte verandering mogelijk?'. Speciaal voor mensen die in hun leven en werk hieraan bij willen dragen. Net als bij de andere gesprekken met Michaël, zijn alle vragen welkom. Je oefent samen en verdiept verder vanuit wat je met elkaar tegenkomt.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder. Je ontvangt van ons een bevestiging van je aanmelding en praktische informatie over de locatie en de ontmoeting.

'Ook al heb je je belofte duizend keer gebroken, kom,

kom, wie je ook bent!'

Rumi

Aanmeldformulier

Gesprekken met Michaël