Home           contact


Kernkring Audicratie

Een avontuur in natuurlijk leiderschap


Samenleven in balans

Een intensive in transformatie van mens en samenleving

Heb jij een initiatief, of wil je dat gaan nemen, voor een leefbare samenleving? In een eigen project of in een bestaand team? Dan zal je ongetwijfeld herkennen dat het lastig is om iets geheel nieuws neer te zetten. Wil een project kans van slagen hebben, vaak tegen de stroom van de ‘normale’ samenleving in, dan vraagt dit een stevige bezieling. Een nieuwe manier van werken, vraagt om een nieuwe manier van met elkaar omgaan.

Als pionier sta je vaak voor veel uitdagingen tegelijkertijd. Vaak wil je anders omgaan met materie, geld, voeding, energie en elkaar. Als je werkelijk wilt dienen, en van daaruit zo natuurlijk mogelijk leiding wil geven, neem je risico’s. Het idee kan nog zo goed zijn, als de mensen onderling niet tot een gedeelde bezielde samenwerking komen, wordt het heel lastig om verder te gaan. Veel projecten komen niet van de grond of vallen uit elkaar door onderlinge conflicten of te veel vrijblijvendheid.

Deze problemen zijn vaak een gevolg van te weinig aandacht voor elkaar, voor de onderlinge zo nodige verbondenheid en onvoldoende doorleefde kennis van de initiatiefnemer hoe voor te gaan in een team zonder te gaan trekken. We zijn getraind en gewend aan functionele relaties. Daar is de hiërarchie doorgaans duidelijk. Maar een functionele relatie is geen relatie. Dan gaat het over onze rol ten opzichte van elkaar. Professionaliteit gaat om de kwaliteit van het ambacht en de kwaliteit van de verbinding met een ander. Van mens tot mens, gelijkwaardig. Dat is relatie. Er zijn universele wetmatigheden die ons kunnen helpen in verbinding te blijven met onszelf, onze relaties en de wereld. Hier bewust van zijn én ermee kunnen werken maakt de kans groter dat vernieuwende initiatieven slagen.

Audicratie

In mijn eigen leven heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met vernieuwende manieren van werken én de valkuilen daarvan. De kernkring Audicratie is de plek waar ik mijn kennis over de audicratie, inclusief de Pulsarvisie op transformatie, train en overdraag aan voorlopers. Mensen die van betekenis willen zijn in de samenleving die vanuit een geheel nieuw perspectief kan ontstaan.

Ruim 45 jaar begeleidde ik honderden mensen in transformatieprocessen. Het raakte mij dat ieder individueel welwillend mens een diepgaande verandering kan meemaken. Om vervolgens in de wereld te stuiten op een manier van leven die elke echte verandering afbreekt en stopt. Zo ontstond mijn vraag ‘hoe zou een menswaardige samenleving er uit zien?’ De afgelopen 20 jaar ontwikkelde ik vanuit deze vraag een ‘kaart’: de audicratie. Hierin staan universele spelprincipes en levenswetten die een zelfontwikkelende handleiding vormen. De kernkwaliteit is ‘het vermogen diepgaand te luisteren’. Daarom noemde ik die kaart ‘audicratie’. Met daarin vijf gronden van een gezonde samenleving.

Werkwijze

De kernkring heeft een vernieuwende werkwijze. In plaats van een standaard trainingsprogramma luisteren we naar wat er in het moment nodig is en ontstaat. Hier zit wel degelijk een natuurlijke ordening en ritme achter. Je krijgt hier gevoel voor en leert om dit ook in jouw eigen werk toe te passen. Wat je innerlijk leert, vertaalt zich in wat je praktisch doet.

Waar ben je na dit jaar toe in staat?

  • Condities kunnen scheppen voor transformatie: o.a. wetmatigheden voor de juiste atmosfeer, werken met tijd en ruimte, en het realiseren van jouw visie in de praktijk.

  • De dynamiek zien tussen individu, team en project / werk zien en op een effectieve manier tot kracht maken.

  • Als initiatiefnemer, coach of begeleider krijg je een veel groter instrumentarium en meer diepgang.

  • Je bent beter zelf gewaar van wat wil ontstaan en welke richting dit uit wil. Je kunt dat ook vertalen naar de anderen met wie je bent of werkt.

  • Je leidt een geïnspireerd leven waarmee je ook anderen inspireert. En draagt bij aan een grotere voorwaarste beweging in de samenleving naar nieuwe manieren van leven en werken.

Praktische informatie

Data

Start: 1 november 2019
Er zijn 10 trainingsdagen op vrijdag. Bij inschrijving ontvang je de specifieke data en locatie.

Investering

10 Trainingsdagen en coaching:
€ 3000,- excl. btw en verblijfskosten.

Meld je aan via het aanmeldformulier hieronder. Na je aanmelding nemen we contact met je op voor een oriënterend gesprek.

Aanmeldformulier

Kernkring