Home           contact

Over Michaël Derkse

Michaël Derkse (1953 - 2020) was grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie. Hij bracht zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen. Hij heeft in zijn leven vele projecten en centra opgericht (zie kader). De door hem ontworpen integrale Pulsar programma's worden op allerlei plaatsen uitgevoerd en doorontwikkeld, en worden vaak omschreven als bezield en life changing.

Zijn werk kwam voort uit het verlangen om de afstand te overbruggen tussen hoe we leven en wie we werkelijk zijn. En vanuit het verlangen om beter te begrijpen waarom zoveel pogingen tot verandering terugvallen in oude patronen. Hij ontdekte daarin hoe het aanboren van onze eigen unieke levenskracht een wezenlijke sleutel is voor werkelijk duurzame verandering.


Van inspiratie naar realisatie

Michaël was een bevlogen en ervaren leraar, pionier en schrijver. Op basis van zijn ervaringen in de gezondheidszorg én vanuit zijn studie van mystieke kennis over het wezen van de mens, ontdekte hij wetmatigheden in veranderingsprocessen. Wetmatigheden die het creatieve proces van inspiratie naar realisatie mogelijk maken. Deze zijn door Michaël in dePulsar Visie en in het Audicratisch model bewerkt tot toepasbare instrumenten die als handvatten kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.


De dynamiek van het moment

Michaël werkte heel direct met de dynamiek van het moment. Zijn werkwijze kenmerkte zich door originaliteit, levendigheid en humor, en leidde vaak tot onverwachte inzichten.

Hij was dankbaar naar zijn eerdere leraren: Nel in 't Veld, die hem leerde om, ongeacht de afloop, vol vertrouwen een stap te durven maken, Reshad Feild, die hem leerde om dingen niet te serieus te nemen, en ten slotte Sefic Can Efendi die hem wegwijs maakte in de mystieke weg van de Soefi, en hem aanmoedigde om trouw te blijven aan zijn weg.

In de eerste plaats zag Michaël zichzelf ook als leerling, die steeds levendig wilde blijven onderzoeken, ontwikkelen en bevragen, inclusief zijn eigen visie en werk.

In de zomer van 2020 is Michaël overleden. De Michaël Derkse Foundation is opgericht om de Pulsar methode en -studiemateriaal te waarborgen en te verspreiden.


Michaël zette verscheidene projecten, progamma's en organisaties op, waaronder:

Centrum voor Gezond Leven (1978-1984)

De Hoeve (1987-1990)

Phoenixprogramma (1987-1998)

De Voorde in Steyl (1990-2000)

De Voorde in Laag Zuthem (2000-2014)

"Ik ben begonnen vanuit de vraag, wat is verandering? Om vervolgens te ontdekken dat het er al is! Maar dat we het zelf vaak in de weg zitten. Onszelf in de weg zitten, om voluit te leven. Dat was een confronterende en tegelijk bevrijdende ervaring."

— Michaël