Home           contact


Pulsar Kern Traject

Transformatie van mens en samenleving


Samenleven in balans

Een intensive in transformatie van mens en samenleving

Onze samenleving schudt op haar grondvesten. Wat je ook als de oorzaak mag zien, het is duidelijk dat we onder enorme spanning staan en oude structuren desintegreren. Onder die druk kunnen we twee kanten uit: of we proberen nog harder om alles overeind te houden zoals het is, of we komen tot de conclusie dat deze manier van leven niet meer kan en zoeken nieuwe wegen. Een groeiend aantal mensen gaat voor de tweede optie: nieuwe wegen zoeken. In feite betekent dit een 180° transformatie van ons mensbeeld en onze wijze van samenleven.

Wat betekent dit voor jou, voor hoe je jouw leven leeft? En hoe pak je het aan als je wilt bijdragen aan een nieuwe manier van samenleven? Wat kom je tegen? Hoe blijf je vrij bewegen? Wellicht ben je daar al volop mee op weg. In je leven, in je werk. Je zult ongetwijfeld herkennen dat het lastig is om iets geheel nieuws neer te zetten. Wil je wens kans van slagen hebben, vaak tegen de stroom van de ‘normale’ samenleving in, dan vraagt dit een stevige bezieling. Een nieuwe manier van leven, van werken, vraagt om een nieuwe manier van met elkaar omgaan. Ook een nieuwe manier van omgaan met jezelf.

Audicratie

Ruim 45 jaar begeleidde ik honderden mensen in transformatieprocessen en ontwikkelde een visie (Pulsar) in transformatie die in feite volkomen natuurlijk is. Het raakte mij dat ieder individueel welwillend mens een diepgaande verandering kan meemaken. Om vervolgens in de wereld te stuiten op een manier van leven die elke echte verandering afbreekt en stopt. Zo ontstond mijn vraag ‘hoe zou een menswaardige samenleving er uit zien?’ De afgelopen 20 jaar ontwikkelde ik vanuit deze vraag een ‘kaart’: de audicratie. Hierin staan universele spelprincipes en levenswetten die een zelfontwikkelende handleiding vormen. De kernkwaliteit is ‘het vermogen diepgaand te luisteren’. Daarom noemde ik die kaart ‘audicratie’. Met daarin vijf gronden van een gezonde samenleving.

Ik wil in deze intensieve opleiding mijn kennis over de audicratie, inclusief de Pulsarbenadering van transformatie, al belevend overdragen. Aan mensen die ernaar verlangen om hun eigen betekenis te leven in een veranderende wereld. Mensen die bereid zijn nieuwe wegen in te slaan, risico’s te nemen, hun eigen betekenis diepgaander te beleven. En van daaruit mee te bouwen aan een samenleving die ruimte biedt aan het eigene van elk mens, aan alles dat leeft.

Support op jouw pad

Als mens sta je voor veel uitdagingen tegelijkertijd. Wanneer je bij wilt dragen aan een gezonde samenleving, wil je vaak ook anders omgaan met materie, geld, voeding, energie en elkaar. Als je werkelijk wilt dienen, en van daaruit zo natuurlijk mogelijk je leven en werk wilt leiden, neem je risico’s. Het idee of je intentie, kan nog zo goed zijn, als mensen onderling niet tot een gedeelde bezielde samenwerking komen, wordt het heel lastig om verder te gaan. Veel projecten komen niet van de grond of vallen uit elkaar door onderlinge conflicten of te veel vrijblijvendheid. Je beweegt op drie velden tegelijk: je komt van alles in jezelf tegen, in elkaar en in de samenleving. Hoe zorg je voor de nodige verbondenheid met elkaar, hoe ga je voor zonder te gaan trekken? Hoe moedig je aan tot enthousiasme en vertrouwen dat echt is. Of hoe ga je om met conflicten met of tussen mensen om je heen?

We werken met de actualiteit van wat zich concreet voordoet tijdens de studiedagen en in de praktijk van ons leven en van ons werk. Het unieke van deze benadering ligt in het goed gebruik maken van natuurlijke wetmatigheden die ons kunnen helpen in verbinding te blijven met onszelf, onze relaties en de wereld. Hier bewust van zijn én ermee kunnen werken geeft vleugels aan de impact die jij wilt hebben om dwars door de hardheid heen een liefdevolle samenleving mogelijk te maken.

Werkwijze en deelname

Het jaartraject heeft een vernieuwende werkwijze. In plaats van een standaard trainingsprogramma luisteren we naar wat er in het moment nodig is en ontstaat. Hier zit wel degelijk een natuurlijke ordening en ritme achter. Je krijgt hier gevoel voor en leert om dit ook in jouw eigen werk toe te passen. Wat je innerlijk leert, vertaalt zich in wat je praktisch doet.

Dit traject is voor een beperkt aantal deelnemers. Heb je belangstelling, laat het ons weten. We nodigen je dan uit voor een gesprek om kennis te maken.

Waar ben je na dit jaar toe in staat?

  • Condities kunnen scheppen voor transformatie: o.a. wetmatigheden voor de juiste atmosfeer, werken met tijd en ruimte, en het realiseren van jouw visie in de praktijk.

  • De dynamiek tussen individu, team en project / werk zien en op een effectieve manier tot kracht maken.

  • Je krijgt een veel groter instrumentarium en meer diepgang, welke je kunt inzetten in je leven en je werk.

  • Je bent beter zelf gewaar van wat wil ontstaan en welke richting dit uit wil. Je kunt dat ook vertalen naar de anderen met wie je bent of werkt.

  • Je leidt een geïnspireerd leven waarmee je ook anderen inspireert. En je draagt bij aan een grotere voorwaarste beweging in de samenleving naar nieuwe manieren van leven en werken.


Deelnemers over het Pulsar Kern Traject:

Bloedeerlijk en zijdezacht.

Michaël kijkt mee en kijkt diep. Na de grootste stilte komt er ineens een reflectie die me door elkaar schudt en bij de les houdt. Alles wat oneigenlijk is, valt me af. En ineens val ik samen in mijn ware aard. En opnieuw. Met humor en eindeloze zachtheid. Omdat hij het zelf ook kent en voorgaat. Michaël kent tot in de verste uithoeken wat het is om mens te zijn en ook een ziel te hebben. Een immens voorrecht om zo zijn liefdevolle nabijheid te voelen en in gesprek te zijn.

- Edith


Het gevoel de waarheid van iets te ‘weten’ zonder dat je het perse in z’n volle omvang begrijpt, heb ik in de jaartraining met Michaël Derkse mogen ervaren. Voor mij heeft deze training me geholpen om mijn innerlijk weten te laden, zodat het ‘weten’ beter reproduceerbaar wordt. En dat is denk ik heel belangrijk de komende tijd in deze wereld. Omdat er een brug geslagen moet worden van de oude werkelijkheid, die gedomineerd wordt door het cognitieve weten, naar een nieuwe werkelijkheid, waarin we ons meer laten leiden door ons bewustzijn, ons innerlijk weten.

- Helma van der Hoorn

Praktische informatie

Data

Helaas gaat het Pulsar Kern Traject niet door.

Lees meer in de nieuwsbrief.

Investering

10 Trainingsdagen en coaching:
€ 3000,- excl. btw en verblijfskosten.

Aanmeldformulier

Pulsar Kern Traject