Home           contact


Pulsar Kern training

Transformatie van mens en samenleving


Samenleven in balans

Een intensive in transformatie van mens en samenleving

Onze samenleving staat op een kruispunt. Wat je ook als de oorzaak mag zien, het is duidelijk dat we onder enorme spanning staan en oude structuren desintegreren. Onder die druk kunnen we twee kanten uit: of we proberen nog harder om alles overeind te houden zoals het is, of we komen tot de conclusie dat deze manier van leven niet meer kan en zoeken nieuwe wegen. Een groeiend aantal mensen gaat voor de tweede optie: nieuwe wegen zoeken. In feite betekent dit een 180° transformatie van ons mensbeeld en onze wijze van samenleven.

Wat betekent het om een voorloper te zijn die een nieuwe samenleving wil realiseren? Wat kom je tegen? Hoe blijf je vrij bewegen? Wellicht ben je daar al volop mee bezig. In een eigen project of in een bestaand team. Je zult ongetwijfeld herkennen dat het lastig is om iets geheel nieuws neer te zetten. Wil een project kans van slagen hebben, vaak tegen de stroom van de ‘normale’ samenleving in, dan vraagt dit een stevige bezieling. Een nieuwe manier van werken, vraagt om een nieuwe manier van met elkaar omgaan.

Audicratie

Ruim 45 jaar begeleidde ik honderden mensen in transformatieprocessen en ontwikkelde een visie (Pulsar) in transformatie die in feite volkomen natuurlijk is. Het raakte mij dat ieder individueel welwillend mens een diepgaande verandering kan meemaken. Om vervolgens in de wereld te stuiten op een manier van leven die elke echte verandering afbreekt en stopt. Zo ontstond mijn vraag ‘hoe zou een menswaardige samenleving er uit zien?’ De afgelopen 20 jaar ontwikkelde ik vanuit deze vraag een ‘kaart’: de audicratie. Hierin staan universele spelprincipes en levenswetten die een zelfontwikkelende handleiding vormen. De kernkwaliteit is ‘het vermogen diepgaand te luisteren’. Daarom noemde ik die kaart ‘audicratie’. Met daarin vijf gronden van een gezonde samenleving.

Mede aangezet door mijn gezondheid wil ik nu in deze intensieve opleiding mijn kennis over de audicratie, inclusief de Pulsarvisie op transformatie, al belevend overdragen aan voorlopers. Mensen die bereid zijn nieuwe wegen in te slaan, risico’s te nemen, omwille van een samenleving die vanuit een geheel nieuw en waardig perspectief vorm krijgt.

Support op jouw pad

Als pionier sta je voor veel uitdagingen tegelijkertijd. Vaak wil je ook anders omgaan met materie, geld, voeding, energie en elkaar. Als je werkelijk wilt dienen, en van daaruit zo natuurlijk mogelijk leiding wilt geven, neem je risico’s. Het idee kan nog zo goed zijn, als de mensen onderling niet tot een gedeelde bezielde samenwerking komen, wordt het heel lastig om verder te gaan. Veel projecten komen niet van de grond of vallen uit elkaar door onderlinge conflicten of te veel vrijblijvendheid. Je beweegt op drie velden tegelijk: je komt van alles in jezelf tegen, in elkaar en in de samenleving. Hoe zorg je voor de nodige verbondenheid met elkaar, hoe ga je voor zonder te gaan trekken? Hoe moedig je aan tot enthousiasme en vertrouwen dat echt is. Of hoe ga je om met conflicten in je team?

We werken met de actualiteit van wat zich concreet voordoet tijdens de studiedagen en in de praktijk van ons leven en van ons werk. Het unieke van deze benadering ligt in het goed gebruik maken van natuurlijke wetmatigheden die ons kunnen helpen in verbinding te blijven met onszelf, onze relaties en de wereld. Hier bewust van zijn én ermee kunnen werken geeft vleugels aan de impact die jij wilt hebben om dwars door de hardheid heen een liefdevolle samenleving mogelijk te maken.

Werkwijze

De jaartraining heeft een vernieuwende werkwijze. In plaats van een standaard trainingsprogramma luisteren we naar wat er in het moment nodig is en ontstaat. Hier zit wel degelijk een natuurlijke ordening en ritme achter. Je krijgt hier gevoel voor en leert om dit ook in jouw eigen werk toe te passen. Wat je innerlijk leert, vertaalt zich in wat je praktisch doet.

Waar ben je na dit jaar toe in staat?

  • Condities kunnen scheppen voor transformatie: o.a. wetmatigheden voor de juiste atmosfeer, werken met tijd en ruimte, en het realiseren van jouw visie in de praktijk.

  • De dynamiek tussen individu, team en project / werk zien en op een effectieve manier tot kracht maken.

  • Als initiatiefnemer, coach of begeleider krijg je een veel groter instrumentarium en meer diepgang.

  • Je bent beter zelf gewaar van wat wil ontstaan en welke richting dit uit wil. Je kunt dat ook vertalen naar de anderen met wie je bent of werkt.

  • Je leidt een geïnspireerd leven waarmee je ook anderen inspireert. En je draagt bij aan een grotere voorwaarste beweging in de samenleving naar nieuwe manieren van leven en werken.

Praktische informatie

Data

In september start de Pulsar Kern training weer.
Er zullen 10 trainingsdagen zijn.

Wanneer je belangstelling hebt, kun je je aanmelden. We nemen dan contact met je op. Het kan zijn dat er een tweede training gestart zal worden bij voldoende aanmeldingen.


Investering

10 Trainingsdagen en coaching:
€ 3000,- excl. btw en verblijfskosten.

Aanmeldformulier

Pulsar Kern Training