Wandelclass met Suzanne


Wandelclass met Suzanne

Een wandeling in de natuur én een inspirerende verdieping over transformatieprocessen

De natuur is een prachtige inspiratiebron en spiegel: zij laat direct zien dat alles continu en vanzelf transformeert. Pionieren, iets nieuws realiseren en transformatie begeleiden gaan precies daarover. Leren zien wat zich al als vanzelf ontvouwt. En wanneer het het juiste moment is een zetje geven of een steuntje in de rug. Tijdens de wandelingen vertel ik over het waarnemen van dit proces in jezelf en in (project) teams. En over hoe je hierin (niet) kunt handelen.

Ik vind het belangrijk dat kennis over hoe transformatie echt werkt, toegankelijk is. En dat de natuurlijke kant van transformatie belicht wordt. De wandelclass is voor mij ook een manier om te laten zien dat we bij de huidige vragen in werk en samenleving veel kennis kunnen benutten die direct in de natuur aanwezig is.

Elke wandeling heeft zijn eigen thema. Twee weken voor de wandeling, maak ik het thema bekend.

Niks heerlijker dan het bos, ontmoetingen en een prachtig gespreksonderwerp.

31 januari: Thema 'Passages in Transformatieprocessen'

31 januari staat de Wandelclass in het teken van Passages. Passages zijn overgangen van de ene fase naar de volgende fase in een transformatieproces. Of dat nu voor jezelf geldt of voor je werkcontext, je kunt vast herkennen dat er periodes zijn van 'stabiliteit', vertraging en versnelling. Soms is dat uiterlijk heel helder waarneembaar: een nieuw teamlid schuift aan, een project begint of je verhuist naar een nieuwe plek. Maar er zijn ook subtielere passages: een innerlijk besluit, een verandering in de sfeer, een stil persoon die plotseling het woord neemt. En je kunt ongetwijfeld fasen van versnelling en vertraging in jezelf herkennen, in je relaties. Of in de dag, in de week en in langere periodes.

In deze eerste Wandelclass van 2020 wil ik je meenemen in het bos en je waarneming van deze passages verscherpen. Het winterlandschap, waarin je ver kunt kijken, biedt prachtige gelegenheid om passages waar te nemen. En natuurlijk gaan we aan de slag met het in jezelf herkennen van overgangen, direct in de wandeling.

Wat kun je (niet) doen om passages mogelijk te maken, te faciliteren? Voor jezelf en voor de context waarin je werkt en leeft? Wees welkom op 31 januari.

Praktisch

Er zullen regelmatig wandelclasses zijn. Check de site om te zien wanneer.
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief.


De eerste is op 31 januari.

Startpunt van de wandeling: parkeerplaats Kaapse Bossen, Doorn

Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur

Bijdrage: kies je eigen bijdrage waarmee je de stichting wilt steunen. Na je aanmelding, informeren we je over hoe dit werkt.

Begeleiding: Suzanne Pepping

Aanmeldformulier

Wandelclass