Home           contactWandelclass Special

Klimaat transformatie
Voor de mensen die betrokken zijn bij het klimaat en meer willen weten over voorwaartse energie in de klimaat transformatie, begeleid ik op 3 april een speciale Wandelclass. Tijdens de Klimaatstaking, die de aftrap is van de Klimaatmaand.

Dit is waarom
Ik wil niet alleen mijn voetafdruk verkleinen. Ik wil ook mijn handafdruk vergroten. Mijn dochter van 10 is voor mij een belangrijke inspiratiebron om dit te doen. Ik hoop dat zij in goede gezondheid de eeuwwisseling mag halen. En dat zij dan in 2100 mag terugkijken op een leven waarin we als samenleving ingrijpend hebben gekozen voor wat de basis is in ons leven: een gezonde ecologie. Met de kennis over natuurlijke transformatie, wil ik anderen bagage geven om ook hun handafdruk te vergroten.

De Klimaatstaking is een levend practicum
De Klimaatstaking is een plek bij uitstek om vanuit de kennis over natuurlijke transformatie te kijken naar wat er gebeurt. Wat maakt een actie impactvol? Op welke manier groeit de klimaatbeweging in een voorwaartse flow? Wat beklijft, wat vervliegt? Met welke beleving zijn mensen aanwezig en wat is daarvan de impact? Op deze dag en op wat er daarna gebeurt?
Kortom: ik kijk naar de beweging en de dynamiek in individu en geheel.
Dat is fascinerend veldwerk. Een levend practicum waar je van kunt leren over natuurlijke veranderprocessen, en tegelijkertijd ben je aanwezig en heb je impact.

Workshop Klimaat transformatie
Daarom wil ik dit moment aangrijpen om een speciale Wandelclass te verzorgen tijdens de Klimaatstaking op 3 april.

Voor de staking geef ik een workshop vanuit de Pulsar Visie en de Audicratie waarin ecologie zo'n heldere plaats heeft. Over impactvol bijdragen aan een gezond klimaat. En over waarnemen en steunen van veranderprocessen.

Met deze bagage wandelen we daarna mee in de Klimaatstaking en kun je direct waarnemen waarover natuurlijke transformatie gaat.
Na afloop praten we na over wat je zelf hebt opgemerkt en wat je in jouw eigen leven en werk mee kunt nemen. Met deze bagage kun je ook de rest van de maand april de internationale actiemaand voor het klimaat op de voet volgen.

Ik hoop je te zien op 3 april,

Suzanne Pepping

Praktisch


Datum: 3 april in Utrecht.

Tijd en exacte locatie worden nader bekend gemaakt zodra de organisatie van de klimaatstaking de tijd en route heeft bepaald. Reken op ca. 10.30 uur.

Programma:

Korte workshop over duurzame transformatie en impactvol staken.

Meewandelen in de klimaatstaking.

Reflectie op wat je hebt opgemerkt en hoe je deze kennis kunt toepassen in je leven en werk.

Aanmelden: Meld je vast aan, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Reken op 10.30 uur.


Bijdrage: Voor de Wandelclass geldt een vrijwillige bijdrage, zodat deze toegankelijk is voor iedereen die wil deelnemen. We vragen je om in elk geval de onkosten te vergoeden, die maken we van tevoren bekend.


Aanmeldformulier

Wandelclass Special