Home           contact

Samenleving in balans

Een reeks van vijf artikelen over de Audicratie, geschreven door Iskander Derkse

"Het mag echt leven"

Lees hier artikel één. Een inleiding in de Audicratie en de grondbeginselen luisteren, vrije wil en verbinding.


De mens als lichtdrager

Lees hier artikel twee. Over de kwaliteit van liefde en de grond van welzijn in de Audicratie.


Crisis betekent 'keerpunt'

Lees hier artikel drie. Over wederkerigheid en de grond ecologie in de Audicratie.


"Aandacht voor de mens en menswording"

Lees hier artikel vier. Over dienstbaarheid en economie. En over mededogen en gezondheidszorg.


Over kostbaarheid

Lees hier artikel vijf. Over kennis en onderwijs.

Het onbekende ongekende

Lees binnenkort het slot en de oogst van deze serie.