Home           contact

De Herberg van het Hart

Franciscus en Rumi als gidsen voor onze tijd

Sinds 11 september 2001 beschouwen veel mensen godsdienst als een gevaar voor de mensheid. In dit boek wordt echter onderscheid gemaakt tussen de God van de dogmatische godsdiensten die de mensheid verdeelt, en de God van de mystici die mensen en volken juist verenigt.

Twee mytici staan in De herberg van het hart centraal:

Franciscus vna Assisi(1181-1226) en Mevlana Rumi (1207-1273)
een christen en een moslim. De auteurs laten zien hoe nauw deze inspirerende middeleeuwers aan elkaar verwant zijn, ondanks hun verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Het accent ligt in dit boek echter op de actualiteit van vandaag.

Franciscus en Rumi kunnen voor mensen van nu een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Ze zijn gidsen die ons de weg naar de Bron wijzen, naar de Liefde die alle tegenstellingen overstijgt: persoonlijke en maatschappelijke, maar ook religieuze en politieke.

Thema's die in het leven van iedereen van belang zijn vormen dan ook de rode draad van De herberg van het hart..

Interesse? Neem dan contact op via contact@michaelderkse.com
Inkijken:

Prijs: 10,-