Over Suzanne Pepping

In 2017 kwam ik in aanraking met Michaëls werk en ik had direct door dat ik daarin iets vond wat ik al lang zocht. Veel van wat ik in de wereld en in mijn werk (met mensen en teams) waarnam herkende ik niet in wat ik geleerd had. Dat veranderde toen ik het Theatrum instapte en Michaël zaken benoemde die ik waarnam in dynamiek en sfeer, over stagnatie en de natuurlijke omslag naar een voorwaartse beweging. De vele lagen en diepgang van de kennis die ik kreeg, waren echt een waanzinnige verrijking. Wat ik impliciet ervaarde, werd expliciet.

En in 2019 zijn we gaan samenwerken. Ik kon mij diepgaander bekwamen in het begeleiden van transformatieprocessen. Voor mij was dat een feest. Alsof er een grote snoepwinkel openging. En mijn honger is nog niet gestild. Ik wil eigenlijk alleen maar meer leren…

Mijn hart gaat uit naar een wereld waarin we met elkaar, en met de natuur, omgaan op een manier die liefde als grondtoon heeft. Die duurzaam is. Ik ervaar dat de urgentie hoog is. Vanuit de klimaatcrisis, vanuit de zorg, het onderwijs, vanuit veel individuen.

Ik zie dat het niet ingewikkeld is om hierin verandering te realiseren. Het vraagt wel oefening en aandacht. Bereidheid om daarvoor te kiezen. Liefde is een ongelooflijk fundament hierin, waanzinnig duurzaam en sterk. En het is ook heel praktisch. Het is helder als het er niet is. En als het er wel is, weet je vaak direct wat je te doen staat. In welke omgeving je verkeert, maakt daarbij niet uit.

Mijn focus is een wereld die gezond is voor alle leven. Veel mensen dragen hier al aan bij, vanuit allerlei disciplines. Ik zie deze mensen als pioniers, omdat ze nieuwe wegen zoeken en regelmatig tegen de stroom in roeien. De kennis die Michaël heeft verzameld en gedeeld in zijn leven, wil ik graag verder verspreiden en doorgeven aan hen, aan jou. Er is veel te leren over hoe het makkelijker is om echt duurzaam succesvol te zijn voor de wereld én voor jezelf. Die schatkamer, wil ik toegankelijk maken.

Wat ik graag wil creëren met mijn werk is een plek waar mensen kennis en inspiratie op kunnen doen. Een plek waar mensen kunnen studeren, leren, zich bekwamen en anderen kunnen ontmoeten om elkaar te versterken. Zodat ieder toegang krijgt tot zijn eigen kracht en die kan aanwenden op een manier die klopt.

Het is voor mij een heerlijke weg om te mogen bewandelen. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik zelf in deze jaren zoveel van Michaël heb mogen leren en mag leren.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten en te luisteren naar je vraag.


1998 – 2004   
Studie Bedrijfswetenschappen, Human Resource Management

2005 – 2007   
Organisatieadviseur

2007 – 2011   
Teamleider organisatieadvies

2011 – heden   
Eigenaar Hartgroeien

Begin 2019  
Academy of Soulfulness, facilitator

Eind 2019
Academy of Soulfulness, voortzetten werk van Michaël Derkse