Home           contact


Pulsar Visie

Pulsar is een uitgebreide en dynamische methode die op concrete wijze processen van transformatie beschrijft en geleidt.


Pulsar Visie

Pulsar is een uitgebreide en dynamische methode die op concrete wijze processen van transformatie beschrijft en geleidt. Zowel waar het gaat om de ontwikkeling en transformatie van ieder individueel mens als om onze wijze van samenleven en werken en de wijze waarop wij communities, organisaties en de maatschappij als geheel inrichten.


Van inspiratie naar realisatie

In de afgelopen decennia heeft Michaël Derkse de Pulsar visie ontwikkeld, gericht op mens en samenleving. Op basis van zijn ervaringen tijdens zijn jeugd en daarna in de gezondheidszorg én vanuit zijn studie van mystieke kennis over het wezen van de mens, ontdekte hij wetmatigheden in veranderingsprocessen. Wetmatigheden die het creatieve proces van inspiratie naar realisatie mogelijk maken. Deze zijn door Michaël in de Pulsar visie bewerkt tot toepasbare instrumenten die als handvatten kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.


Betekenis geven aan jouw leven

De Pulsar visie moedigt je aan om dichterbij werkelijke kennis van jezelf te komen. En hoe je op eigen wijze betekenis en vorm kan geven aan jouw leven. Om dit proces te ondersteunen is een aantal concrete instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten worden gebruikt en doorgegeven in de trainingen, workshops en in de doorlopende levensschool het Theatrum.


Audicratie

De Pulsar visie is onderdeel van het Audicratisch organisatie- en samenlevingsmodel, een integraal model voor een samenleving in balans. Tegenwoordig is Michaël bezig met de verdere ontwikkeling en uitwerking van de Audicratie.

Pulsar Coaching

Heb je behoefte om jouw vraag in een 1 op 1 gesprek aan het licht te houden? Of zoek je een verdiepingslaag? Dan kan een individueel consult geschikt voor je zijn.

Hier vind je meer informatie over individuele coaching.

"Pulsar is een dynamiek, een beweging. Het is niet een statische methode, maar maakt juist zichtbaar hoe alles steeds weer in verandering is. Het is een pulserende beweging tussen inspiratie en realisatie, innerlijk en uiterlijk, spanning en ontspanning, geven en ontvangen en zingeven en vormgeven. Zoals het leven zelf."