Home           contact


Audicratie

De Audicratie is een integraal model waarin de waardigheid en het welzijn van ieder mens centraal staat, zowel voor organisaties en communities als hoe we de samenleving als geheel inrichten.


Audicratie

Samenleving in Balans

De Audicratie is een door Michaël Derkse (1953 - 2020) ontwikkeld integraal model waarin de waardigheid en het welzijn van ieder mens centraal staat, zowel voor organisaties of communities als hoe we de samenleving als geheel inrichten.


Waardigheid en Welzijn

Onze huidige samenleving is op allerlei vlakken uit balans. Dit is zichtbaar in klimaatverandering, of de manier waarop we welvaart boven welzijn stellen, met onderdrukking en grote ongelijkheden tot gevolg. Audicratie is ontstaan vanuit de vraag hoe wij onze omgeving zo kunnen inrichten dat ze waardigheid en welzijn werkelijk ondersteunt en stimuleert. Of het nu gaat om hoe wij een organisatie inrichten, of hoe wij gezondheidszorg of onderwijs vormgeven. En hoe een samenleving eruit ziet die alle leven waardeert, met de natuur inclusief als een gelijkwaardige partner.


Autonomie als leidraad

Audicratie is een model waarmee we onze omgeving zo kunnen inrichten dat deze een directe expressie is van onze autonomie. De Pulsar visie richt zich hierin specifiek op hoe we onze autonomie kunnen herkennen, en hoe we verantwoording kunnen nemen voor onze bijdrage in de wereld.


Toegepaste Audicratie

In Audicratie worden vijf kwaliteiten onderscheiden van autonomie: liefde (neutrale aandacht), kennis, mededogen, dienstbaarheid en wederkerigheid. Daaraan verbonden zijn er respectievelijk vijf gronden in de samenleving, namelijk welzijn (politiek, cultuur), onderwijs, gezondheidszorg, economie en ecologie. Deze vijf kwaliteiten en gronden vormen samen een integraal en interafhankelijk geheel.


"Hoe zou een organisatie eruit zien die vitaal is en effectief in duurzaamheid, omdat ze een reflectie is van onze essentie als mens? Die grote vraag stellen helpt om het terug te brengen naar de realiteit, hier en nu. En naar concrete stappen. Tot hoe we met elkaar, vanuit een heel ander startpunt, samen veel meer kunnen bereiken." - Michaël