Home           contact

Over Michaël Derkse

Michaël Derkse, grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie, brengt zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn, en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen. Hij heeft in zijn leven vele projecten en centra opgericht. De door hem ontworpen integrale Pulsar programma's worden op allerlei plaatsen uitgevoerd en doorontwikkeld, en worden vaak omschreven als bezield en life changing.

Zijn werk komt voort uit het verlangen om de afstand te overbruggen tussen hoe we leven en wie we werkelijk zijn. En vanuit het verlangen om beter te begrijpen waarom zoveel pogingen tot verandering terugvallen in oude patronen. Hij ontdekte daarin hoe het aanboren van onze eigen unieke levenskracht een wezenlijke sleutel is voor werkelijk duurzame verandering.


Van inspiratie naar realisatie

Michaël is een bevlogen en ervaren leraar, pionier en schrijver. Op basis van zijn ervaringen in de gezondheidszorg én vanuit zijn studie van mystieke kennis over het wezen van de mens, ontdekte hij wetmatigheden in veranderingsprocessen. Wetmatigheden die het creatieve proces van inspiratie naar realisatie mogelijk maken. Deze zijn door Michaël in de Pulsar Visie en in het Audicratisch model bewerkt tot toepasbare instrumenten die als handvatten kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.


De dynamiek van het moment

Michaël werkt heel direct met de dynamiek van het moment. Zijn werkwijze kenmerkt zich door originaliteit, levendigheid en humor, en leidt vaak tot onverwachte inzichten.

Hij is dankbaar naar zijn eerdere leraren: Nel in 't Veld, die hem leerde om, ongeacht de afloop, vol vertrouwen een stap te durven maken, Reshad Field, die hem leerde om dingen niet te serieus te nemen, en ten slotte Sefic Can Efendi die hem wegwijs maakte in de mystieke weg van de Soefi, en hem aanmoedigde om trouw te blijven aan zijn weg.

In de eerste plaats ziet Michaël zichzelf ook als leerling, die steeds levendig wil blijven onderzoeken, ontwikkelen en bevragen, inclusief zijn eigen visie en werk.

Wil je meer weten over Michaël? Lees hier het interview met Michaël.


Michaël heeft verscheidene projecten, progamma's en organisaties opgezet, waaronder:

Centrum voor Gezond Leven (1978-1984)

De Hoeve (1987-1990)

Phoenixprogramma (1987-1998)

De Voorde in Steyl (1990-2000)

De Voorde in Laag Zuthem (2000-2014)

"Ik ben begonnen vanuit de vraag, wat is verandering? Om vervolgens te ontdekken dat het er al is! Maar dat we het zelf vaak in de weg zitten. Onszelf in de weg zitten, om voluit te leven. Dat was een confronterende en tegelijk bevrijdende ervaring."

— Michaël