Home           contact

Over Suzanne Pepping

In 2017 kwam ik in aanraking met de Pulsar Visie en het werk van Michaël Derkse. Ik had direct door dat ik daarin sleutels vond die ik al lang zocht. Veel van wat ik in de wereld en in mijn werk (met mensen en teams) waarnam, herkende ik niet in wat ik geleerd had. Dat veranderde toen ik het Theatrum instapte en Michaël zaken benoemde die ik in de praktijk ervaarde. Over stagnatie en de natuurlijke omslag naar een voorwaartse beweging. De vele lagen en diepgang van de kennis die ik kreeg, waren een waanzinnige verrijking. Wat ik impliciet ervaarde, werd expliciet.

In 2019 zijn Michaël en ik gaan samenwerken. Ik kon mij diepgaander bekwamen in het begeleiden van transformatieprocessen. Voor mij was dat een feest. Alsof er een grote snoepwinkel openging.

Veel mensen dragen bij aan de transitie naar een gezonde, duurzame samenleving. Ik zie deze mensen als pioniers, omdat ze nieuwe wegen zoeken en regelmatig tegen de stroom in roeien. De kennis over natuurlijke transformatie, wil ik graag verder verspreiden en doorgeven aan hen, aan jou. Er is veel te leren over hoe het makkelijker is om echt duurzaam succesvol te zijn voor de wereld én voor jezelf. Die schatkamer, wil ik toegankelijk maken.

Wat ik graag wil creëren met mijn werk is een plek waar mensen kennis en inspiratie op kunnen doen. Een plek waar mensen kunnen studeren, leren, zich bekwamen en anderen kunnen ontmoeten om elkaar te versterken. Zodat ieder toegang krijgt tot zijn eigen kracht en die kan aanwenden op een manier die klopt.

Mijn focus is een wereld die gezond is voor mens en natuur. En mijn blik is gericht op de generaties na ons. Natuurlijke transformatie biedt fundamentele principes die de weg wijzen in de transformatie naar een gezonde wereld.

De afgelopen jaren heb ik mensen begeleid in 'Doen wat klopt'. Ik ontwikkelde deze visie en neem die nu mee in de MDF. Binnen de Michaël Derkse Foundation ben ik programmamaker, programma begeleider en voorzitter. Dit is doen wat klopt voor mij.


1998 – 2004   
Studie Bedrijfswetenschappen, Human Resource Management

2005 – 2007   
Organisatieadviseur

2007 – 2011   
Teamleider organisatieadvies

2011 – heden   
Eigenaar Hartgroeien, Doen wat klopt

Begin 2019  
Academy of Soulfulness, facilitator

Eind 2019
Voorzitter, programmamaker en -begeleider MDF